Kıymetli Maden Bonosu

Terim Açıklama
Kıymetli Maden Bonosu

Kıymetli madenin işlem gördüğü borsaya üye bankalar ile kıymetli maden aracı kurumlarının belli miktarda kıymetli maden cinsinden ihraç ederek iskontolu veya iskontosuz olarak sattıkları bonolardır.

Kıymetli maden bonoları klasik bonolar ile benzer özelliklere sahiptir. Bono, vade sonunda nominal bedelinin alıcısına ödenmesini içeren borçlanma aracıdır. Bonoların vadesi 60 günden az 1 yıldan fazla olamaz.  Altın, gümüş ve platin bonoları kıymetli maden bonolarına örnek gösterilebilir. Kıymetli maden bonolarının bedeli TL, döviz ya da kıymetli maden olarak tahsil edilebilir.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Precious Metal Bonds