İstihdam Oranı

Terim Açıklama
İstihdam Oranı

İstihdam edilen nüfusun kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfusa oranıdır.

İstihdam oranı nedir daha iyi anlamak adına aşağıda "istihdam" ve "kurumsal olmayan nüfus" nedir daha detaylı açıklanmıştır;

Kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus, üniversite yurtları, yetimhane, huzurevi, özel nitelikteki hastane, hapishane, kışla ve bunun gibi kurumsal yerlerin dışında ikamet eden kişilerdir, işgücü istatistiklerine kurumsal olmayan nüfus dahil edilmekte olup yukarıda sayılan yerlerde ikamet eden kurumsal nüfus kapsam dışı tutulmaktadır. 

İstihdam ise kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus içinde yer alan, istihdamda olanlar ile bazı koşulları karşılayan fakat istihdamda olmayanların toplamıdır:

İşbaşında olanlar TUİK tarafından şu şekilde tanımlanmaktadır; "Yevmiyeli, ücretli, maaşlı, kendi hesabına, işveren ya da ücretsiz aile işçisi olarak istatistiğin hesaplandığı dönem içinde en az bir saat bir iktisadi faaliyette bulunan kişilerdir". İşbaşında olmayan fakat istihdam edilen nüfus içinde sayılanlar ise  işi ile bağlantısı devam eden fakat çeşitli nedenlerle işinin başında olmayan, 3 ay içinde işinin başına dönecek ya da işinin başında olmadığı halde maaşının yarısını ve daha fazlasını almaya devam eden kişilerdir. 

İstihdam Oranı hesaplaması istihdam edilen nüfusun kurumsal çalışma çağındaki nüfusa bölünmesi ile yapılmaktadır.

TÜİK verilerine göre Türkiye'de Şubat 2016 itibariyle İstihdam edilen kişi sayısı 26 milyon 456 bin kişi, istihdam oranı ise 0,9 puanlık artış ile %45,3 olarak ölçülmüştür. İstihdam edilen nüfusun %18,4’ü tarım, %19,9’u sanayi, %6,7’si inşaat, %55’i ise hizmetler sektöründe yer almaktadır.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Employment Rate