İşsizlik Oranı

Terim Açıklama
İşsizlik Oranı

 İşsizlerin işgücüne oranı olarak tanımlanmaktadır.

İşsizlik oranının anlaşılabilmesi için öncelikle işsiz ne demek, kimler işsiz sayılıyor gibi soruların açıklanması gerekmektedir; 

İş arayan ve bu konuda girişimde bulunmuş olan, buna rağmen mevcutta herhangi bir işte çalışmayan kişiler işsiz olarak tanımlanmaktadır. İşsizliğin resmi tanımı ise aşağıdaki şartlara göre yapılmaktadır, TÜİK işsizlik istatistikleri hesaplamalarında aşağıdaki şartları taşıyanlar işsiz nüfus içinde sayılmaktadır:

  • Herhangi bir işle bağlantısı olmayan,
  • Son 4 hafta içinde iş arama kanallarından en az birini kullanmış (Bu süre 2014 öncesinde 3 ay olarak dikkate alınmaktaydı),
  • 2 hafta içinde işbaşı yapabilecek durumda olan,
  • 15 ve daha yukarı yaştaki kişiler

Bu teknik tanıma ilave olarak iş bulmuş fakat anlaşması gereği ya da çeşitli eksiklerini tamamlamak için daha ileri tarihte işbaşı yapacaklar aynı şekilde işsiz nüfus içinde sayılmaktadır. Açıklamalardan anlaşılacağı üzere kişi işsizken iş aramayı bırakmışsa işsiz nüfusa dahil edilmemektedir. Bunun dışında bazı koşulları taşıyan kişiler de işgücüne dahil edilmemektedir.

Bu tanımlar sonucunda elde edilen işsiz nüfusun toplam işgücüne bölünmesi ile işsizlik oranı hesaplaması yapılmaktadır. Bu konu ile ilgili olarak "işgücü" ve "işgücüne dahil olmayan nüfus" nedir ilgili başlıklardan okuyabilirsiniz.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Unemployment Rate