İşlem Hacmi

Terim Açıklama
İşlem Hacmi

Bir menkul kıymette ya da borsa genelinde tüm alış ve satışların toplam parasal değeridir.

"İşlem miktarı" belli bir seansta ya da dönemde el değiştiren toplam menkul kıymet adedini göstermektedir. "İşlem fiyatı" ise bir menkul kıymetin alınıp satıldığı,emirlerin gerçekleştiği fiyattır. 

İşlem hacmi ise; işleme konu menkul kıymet adedi ile bu menkul kıymetlerin işlem gördüğü fiyatların çarpımlarının toplamıdır:

Hacim = İşlem Miktarı x İşlem Fiyatı 

Her bir hisse senedinin işlem hacmi toplanarak piyasanın işlem hacmi hesaplanmış olur.

Aşağıda bir örnek görülebilir;

Menkul Kıymet İşlem Miktarı İşlem Fiyatı Hacim (TL)
Hisse A Alış-Satış  1.000 8,50 8.500
Hisse B Alış-Satış  2.000 8 16.000
Hisse C Alış-Satış  5.000 2,5 12.500
 TOPLAM 8.000   37.000

Sonuç olarak, bir menkul kıymette emrin gerçekleşmesi için karşısında da tersi bir emirle eşleşmelidir, bu durumda alışların toplamı satışlara eşit olmalıdır.

Bir hisse senedinde işlem hacminin artıyor olması o hisse senedinin daha fazla el değiştirdiği anlamına gelmektedir. Bunun başlıca nedeni şirket ile ilgili yeni bir haberin çıkmış olması ya da olumlu olumsuz bir beklenti oluşması olabilir. İşlem hacminin artıyor olması olumlu yönde olabileceği gibi, satışlardaki artış nedeniyle olumsuz yönde de olabilir.

İşlem hacmi yüksek menkul kıymetler "likit" olarak değerlendirilir, alınıp satılması diğer menkul kıymetlere göre daha kolaydır. İşlem hacmi düşük, alıcı ve satıcı sayısının az olduğu hisse senetlerinde ise sahip olunan payların elden çıkarılması daha zordur. Bu tür hisse senetleri "sığ" olarak adlandırılır. Bu tür piyasa koşulları manipülasyon için uygun koşullar oluşturduğundan işlem yapılırken dikkat edilmesi gerekir.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Volume, Trading Volume