İşgücüne Dahil Olmayan Nüfus

Terim Açıklama
İşgücüne Dahil Olmayan Nüfus

Belirli şartları taşıyan işşiz veya istihdamda bulunmayan 15 ve üzeri yaşta kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfustur.

İşgücüne dahil olmayan nüfus içinde yer alan kişiler aşağıdaki şartları taşımaktadır; 

  • İş aramayıp çalışmaya hazır olanlar: Çeşitli nedenlerle bir iş aramayan, ancak 2 hafta içinde işbaşı yapmaya hazır olduğunu belirten kişilerdir. Kişilerin iş aramama nedeni önceden iş arayıp uygun iş bulamayan ve iş bulma ümidini yitirenler ve diğer (ev hanımı, mevsimlik işçi, öğrenci, emekli ya da çalışamayacak durumda olanlardan iş aramayan fakat işbaşı yapmaya hazır olduğunu belirten kişiler) olmak üzere iki farklı kategoride incelenmektedir.
  • Mevsimlik çalışanlar: Mevsimlik çalışması nedeniyle iş aramayan ve iş başı yapmaya da hazır olmayan kişilerdir.
  • Ev işleriyle meşgul: Kendi evinde ev işleriyle meşgul olması nedeniyle iş aramayan ve iş başı yapmaya da hazır olmayan kişilerdir.
  • Öğrenci: Bir öğrenim kurumuna devam etmesi nedeniyle iş aramayan ve iş başı yapmaya da hazır olmayan kişilerdir.
  • Emekli: Bir sosyal güvenlik kuruluşundan emekli olduğu için iş aramayan ve iş başı yapmaya da hazır olmayan kişilerdir.
  • Çalışamaz halde: Bedensel özür, hastalık veya yaşlılık nedeniyle iş aramayan ve iş başı yapmaya da hazır olmayan kişilerdir.

Bunların dışında ailevi ve kişisel nedenler gibi diğer nedenlerle iş aramayan ve iş başı yapmaya hazır olmayan kişiler de bu gruba dahil edilmektedir.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Persons not in labour force