İşgücüne Katılma Oranı

Terim Açıklama
İşgücüne Katılma Oranı

İşgücünün aktif nüfusa oranıdır.

İşgücü, çalışan nüfus ile işsiz ve iş arar durumdaki nüfusun toplamıdır (işsiz fakat iş aramayanlar bu gruba dahil değildir, aynı şekilde bu kişiler işsiz olarak da sayılmamaktadır). Aktif nüfus ise "kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus", yani yurt, hastane, kışla veya hapishane gibi yerlerde yaşayanların dışında kalan ve 15 yaşın üzerindeki nüfustur.

işgücüne katılım=İşgücü/kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus

Bu oran çalışabilir durumda olan kişilerin ne kadarının emek arzına katıldığının, bir anlamda ülkedeki çalışabilir nüfusun veriminin ölçüsüdür. Türkiye'de işgücü 2016 Ocak ayında 29 milyon 565 bin kişi olarak hesaplanmıştır. Aynı dönemde Türkiye İşgücüne katılma oranı %50,7 olarak gerçekleşmiştir, erkeklerde işgücüne katılım %70,8, kadınlarda ise %31 olarak gerçekleşmiştir.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Labour force participation rate

Synonyms: işgücüne katılım oranı