İşgücü

Terim Açıklama
İşgücü

Belirli bir dönemde nüfusun mal ve hizmet üretimine katılan ve katılmaya hazır kısmıdır.

Özetle işgücü mevcutta istihdam edilen kişiler ile işsiz kişilerin toplamını ifade etmektedir. İşsiz nüfusun ancak çalışma çağı içinde (15 yaş ve üzeri), çalışmaya hazır ve çalışma arzusu gösteren (iş arayan) bölümü işgücü içerisinde sayılmaktadır. İş aramayan, çalışmak istemeyen ve çalışacak durumda olmayanlar (İşgücüne dahil olmayan nüfus) bu istatistiğin dışında tutulmaktadır.

iş gücü = istihdamda olanlar + işsizler

İşgücü bir ülkenin emek kapasitesini göstermektedir, bu açıdan "işgücüne katılım oranı", yani çalışabilir durumdaki nüfusun ne kadarının üretime katılabileceğine dair istatistikler önem arz etmektedir. Türkiye'de işgücü istatistikleri TÜİK tarafından yayımlanmaktadır, buna göre ocak 2016 itibariyle Türkiye'nin toplam işgücü 29 milyon 565 bin kişi olarak hesaplanmıştır.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Labour Force