İmtiyazlı Hisse Senedi

Terim Açıklama
İmtiyazlı Hisse Senedi

Normal pay senetlerine göre sahibine çeşitli ayrıcalıklar sağlayan pay senetleridir.

Sahiplerine eşit haklar tanıyan hisse senetleri "adi hisse senedi" olarak adlandırılmaktadır, imtiyazlı hisse senetleri ise sahibine kar payına katılmada, tasfiye bakiyesinde, rüçhan hakkı ve oy hakkında ayrıcalık (imtiyaz) getirmektedir. İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine daha fazla oy hakkı tanınabilir, aynı şekilde bu paylara kardan daha fazla pay alma hakkı verilebilir. Aşağıda pay sahiplerine tanınabilecek imtiyazlar listelenmiştir;

  • Kar payına katılımda imtiyaz
  • Tasfiye payında imtiyaz
  • Genel kurulda oy hakkında imtiyaz
  • Yönetim kurulunda temsilde imtiyaz
  • Rüçhan hakkında (Yeni çıkarılacak payların alımı) imtiyaz

İmtiyazlı payların şirket esas sözleşmesinde konusu ve şartları ile beraber tanımlanmış olması gerekmektedir. İmtiyaz mevcut paylara tanımlanabileceği gibi sonradan çıkarılan paylara da tanımlanabilir.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Preferred Stock ( Bu terim ülke uygulamalarına göre birebir aynı özellikleri tanımlamayabilir