İmtiyaz

Terim Açıklama
İmtiyaz

Bir kişi ya da gruba yasalar aracılığı ile sağlanan avantajlar anlamına gelmektedir.

İmtiyaz, en bilinen şekli ile, bir işletmedeki özel hakların tanımlandığı ortaklık paylarını (imtiyazlı hisse senedi) ya da devletin çeşitli kamu hizmetlerini çeşitli kuruluşlara devretmesi (Kamu hizmet imtiyazı) şeklinde olabilir. Yine devletin bazı sektörlerde ya da bölgelerde fabrika açmak, üretim izni vermek ya da maden işletmek için verdiği özel izinler (haklar) de "imtiyaz" olarak tanımlanmaktadır.

Devlet, imtiyaz sahibi ile “kamu hizmeti imtiyaz sözleşmesi” düzenler ve belirli bir hizmetin kurulmasını ya da kurulmuş olan hizmetin devam ettirilmesini sağlar. Bu sözleşmeler idari sözleşmelerin tüm niteliklerini taşırlar. Devlet sözleşmeyi tek taraflı olarak değiştirme ve fesh etme hakkına sahiptir, sözleşme süresi sonunda hizmetin sonlandırılmasını talep edebilir. İmtiyaz sahibi bu hizmetin verilmesi karşılığında hizmet alanlardan ücret alır. Sonuç olarak kar ya da zarar eder.

Devlet adına imtiyaz verme yetkisi bakanlar kuruluna aittir. Belediyeler de içişleri bakanlığından onay alarak çeşitli hizmetleri imtiyaz yolu ile devredebilir.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Privilege, concession