İkincil Piyasa

Terim Açıklama
İkincil Piyasa

Menkul kıymetlerin yatırımcılar arasında el değiştirdiği piyasadır.

Birincil piyasa ihracından sonra menkul kıymetlerin paraya çevrilmesinin tek yolu bu menkul kıymetleri ikincil piyasa olarak adlandırılan menkul kıymet borsalarında alınıp satılmasıdır. Örneğin, tahvil yatırımcısı vadesinden önce sahip olduğu tahvili nakde çevirmek için bunu borçlanma araçları piyasasında satışa sunabilir.

İkincil piyasa işlemlerinde fon akışı alım ve satımı yapan yatırımcılar arasında gerçekleştirilmekte olup firma ile bir ilgisi bulunmamaktadır. İkincil piyasa işlemleri yatırımcılara alım satım kazancı elde etme imkanı sunarken aynı zamanda da ilgili menkul kıymetlerin likiditesini ve birincil piyasa talebini artırmayı sağlamaktadır.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Secondary Market