İkame Mal

Terim Açıklama
İkame Mal

Birbirleri yerine geçebilecek, aynı amaç için kullanılabilen mallardır.

İkame malların fiyat değişiklikleri tüketici talebini etkiler. Bir maldaki fiyat artışı tüketici talebinin diğer mala kaymasını sağlar.

Tereyağı ve margarin, kırmızı et ve beyaz et ya da Apple ve Samsung telefon İkame mallara örnek olarak gösterilebilir. 

Örnekten de görüldüğü üzere ikame mallar olabildiğince birbirleri yerine kullanılabilirken, bazı mallar tüketici ihtiyacını kısmi olarak bazı mallar ise tamamını karşılayabilmektedir. Tam anlamıyla birbirleri yerine geçebilecek mallar tam ikame mallardır. İki farklı markanın ürettiği A4 kağıdı tam ikame mallara örnek gösterilebilir.

İkame mal tanımı yapılırken tüketici tercihi önemlidir. Örneğin Coca Cola ve Pepsi bazı tüketiciler için tam ikame sayılırken bazı tüketicilerde birinden diğerine geçmek aynı etkiyi yaratmayabilir.

Bir malın fiyat değişimi ile diğer mala olan talep aynı yönde hareket edeceği için ikame mallarda çapraz esneklik pozitiftir.

Tam ikame malların kayıtsızlık eğrisi iki ekseni de kesen sabit ve azalan eğimli bir doğru şeklindedir ve bu malların marjinal ikame oranı sabittir.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Subsitute Goods

Bu terim ile ilgili benzer başlık: Tamamlayıcı mal

Synonyms: ikame mallar