İhracatın İthalatı Karşılama Oranı

Terim Açıklama
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı

İhracatın ithalata oranıdır.

Ülkelerin dış ticaret performanslarını gösteren ölçülerden birisi de karşılama oranıdır. İthalatın ne kadarının ihracat ile karşılandığını gösteren bu oran ülkeler arası karşılaştırmalarda kullanıldığı gibi bir ülkenin farklı zaman aralıklarındaki dış ticaret performansını karşılaştırmak için de kullanılmaktadır. 

İhracatın ithalatı karşılama oranı formülü aşağıda gösterilmiştir;

Karşılama Oranı =(İhracat / İthalat)*100

Sonucun 100’den büyük olması ülkenin dış ticaret fazlası olduğunu, 100’den küçük olması dış ticaret açığı verdiğini gösterir. Örneğin; eşit miktarda dış ticaret açığı veren iki ülkenin dış ticaret performansları karşılaştırılırken karşılama oranı büyük olan ülkenin diğer ülkeye göre ithalatta sınırlı bir yüzde azalışla veya ihracatta sınırlı bir yüzde artışla dış ticaret açığını daha kolay kapatabileceği yorumu yapılabilir. A ülkesinin 20 birim ihracat 30 birim ithalat yaptığını, B ülkesinin ise 50 birim ihracat 60 birim ithalat yaptığını düşünelim. Her iki ülkenin de dış ticaret açığı 10 birim'dir, fakat A ülkesinin karşılama oranı %67, B ülkesinin karşılama oranı ise %84'tür. B ülkesinin aynı açığı daha kolay kapatabileceği düşünülebilir.

İhracatın ithalatı karşılama oranı hesaplanırken genellikle mal ve hizmet ticareti yerine yalnızca mal ticareti kullanılmaktadır.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Coverage Ratio