Hisse Başına Kar

Terim Açıklama
Hisse Başına Kar

İşletme karının toplam hisse sayısına bölünmesi ile bulunur. EPS olarak bilinmektedir.

EPS bir işletmenin hisse değerinin ölçülmesinde yatırımcılar tarafından oldukça önemsenen ve sık kullanılan bir orandır. Yatırımcının sahip olduğu her bir hisse senedi başına ne kadar kar elde ettiğini gösterir. Oran, işletme karlılığının analiz edilmesine ve yatırım kararları alınırken diğer işletmeler ile getiri karşılaştırması yapılmasına yardımcı olur. 

Hisse Başına Kar = Net Kar / Toplam Hisse Adedi

Hisse senedi nominal değeri 1 TL'dir, bu durumda hisse adedi ödenmiş sermaye kadardır. Net kar rakamından dağıtılan kar düşülürken toplam hisse adedi de yıl içinde değişiklik gösterebileceğinden ağırlıklı ortalama olarak hesaplanabilir. Hisse başına karın yüksek olması her zaman olumlu karşılanmakla beraber yalnız başına bu orana bakarak yatırım kararı almak doğru olmayabilir. Ek olarak hisse başına kar analiz edilirken oranın yıllar itibariyle trendini incelemek daha verimli sonuçlar alınmasını sağlayacaktır.

Örnek: 

Bir işletmenin 10 milyon TL net kar elde ettiğini be bunun 2 milyon TL'sini dağıttığını varsayalım. işletmenin birinci altı ayda 4 milyon, ikinci altı ayda ise 6 milyon ödenmiş sermayesi mevcutsa hisse başına kar (10-2)/[(4+6)/2] = 1,6 olarak bulunabilir.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Earnings Per Share, EPS