Güvenlik Payı

Terim Açıklama
Güvenlik Payı

Muhasebede ve finansta farklı iki anlamda kullanılmaktadır:

Maliyet muhasebesindeki kullanımı:

Güvenlik payı, fiili satış hacmi ile başabaş noktası arasındaki farka eşittir. Başka bir ifade ile, bir işletmenin zarara girmeden önce satışlarının ne kadar azalabileceğini göstermektedir.

Güvenlik payı = Toplam Satışlar – Başabaş Noktası Tutarı

Güvenlik payının fiili satış hacmine bölünmesi ile ise "güvenlik oranı" hesaplanır. Güvenlik oranı da güvenlik payının verdiği bilgiyi yüzdesel olarak gösterir, bir işletmenin başabaş noktasından oransal olarak ne kadar yukarıda olduğu bilgisini verir. Örneğin güvenlik oranı %10 ise, satışların %10 düşmesi durumunda işletme zarar etmeye başlayacaktır.

İşletme karı aşağıdaki şekilde gösterilebilir;

Kar = Güvenlik Payı x Katkı Oranı

Kar marjı = Güvenlik oranı x Katkı Oranı 

Finansta kullanımı:

Değer yatırımının kurucusu Benjamin Graham'ın 1934 yılında Security Analysis adlı kitabında yer verdiği bu kavram bir hisse senedinin gerçek değeri ile piyasa değeri arasındaki fark olarak açıklanmaktadır. Bu durumda yatırımcı, bir hisse senedinin gerçek değeri piyasa değerinin üzerindeyken o hisse senedine yatırım yapmalıdır. Yatırımcının bu şekilde davranarak ilgili yatırım için bir hata payı ayırdığı ve zarar etme riskini minimuma indirdiği düşünülür. 

Bu terimin İngilizce karşılığı: Margin of Safety