Gözaltı Pazarı

Terim Açıklama
Gözaltı Pazarı

BİST bünyesinde işlem görmekte olan şirket ya da şirkete ait paylar ile ilgili gözetim gerektiren durumların çıkması durumunda hisse senetlerinin alındığı pazardır. Yeni adı "yakın izleme pazarı" olarak değişmiştir. 

Hisse senetleri ile ilgili olağandışı durumların ortaya çıkması,yatırımcıların gelişmeler ile ilgili zamanında ve kurallara uygun bilgilendirilmemiş olması ya da eksik ve hatalı bilgiler verilmiş olması ve sonuç olarak yatırımcı haklarının korunmadığının tespiti durumları gözetim,denetim ya da inceleme gerektiren haller olarak özetlenebilir.

Bu hallerin tespiti durumunda ilgili paylar BİST bünyesinde kurulmuş olan gözaltı pazarına alınarak bu pazarda yatırımcıları koruyacak önlemlerin alınması sağlanarak, denetim altında işlem görmeleri sağlanmaktadır. Borsa kotundan sürekli ya da belirli bir süre çıkarılması riski mevcutsa yatırımcıların zarar görmemesi ve ilgili payların gözetim altında alım satımlarına devam edilebilmesi için bu yöntem kullanılmaktadır.

Gözaltı pazarı Borsa İstanbul'un Bistech sistemi ne geçiş için oluşturduğu yeni yapıda "Yakın İzleme Pazarı" olarak adlandırılmıştır.

Yakın izleme pazarına dahil şirketler ilgili linkte görülebilir: Borsa istanbul pazarları

Synonyms: Yakın izleme pazarı