Gelişen İşletmeler Pazarı

Terim Açıklama
Gelişen İşletmeler Pazarı

Gelişme ve büyüme potansiyeli taşıyan işletmelerin fon sağlamak amacıyla işlem gördükleri pazar yeridir.

GİP Borsa İstanbul Pay Piyasası Pazarları arasında yer almaktadır. Gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) Borsa İstanbul bünyesindeki temel hisse senedi pazarları olan Yıldız Pazar ve Ana Pazar kotasyon şartlarını yerine getiremedikleri için bu şirketlere paylarını halka arz etmek suretiyle sermaye piyasalarından uzun vadeli ve geri ödemesiz kaynak temin edebilmeleri imkanı verilmektedir.

Bir şirkete ait payların Gelişen İşletmeler Pazarı'nda işlem görme kriterleri aşağıda listelenmiştir;

  • GİP’te işlem görecek şirketlerin anonim şirket statüsünde olması gerekmektedir,
  • Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri gereği, GİP’te işlem görecek şirketin aktif toplamının ve net satış hasılatının sırasıyla asgari 5,8 milyon TL ve 11,6 milyon TL olması gerekmektedir.
  • Şirketlerin GİP’e kabulü için, halka arz edilen paylarının piyasa değerinin 25 milyon TL’den az olması gerekmektedir,
  • Yıldız ve Ana Pazar başvurularında karlılık ve faaliyet süresi gibi bazı kriterler aranmaktadır, bu kriterler GİP başvurularında aranmamaktadır,
  • Yıldız Pazar ve Ana Pazar için aranan şartları taşıyan büyüklükteki şirketler GİP’te işlem görme başvurusu yapamamaktadır. Ancak, Yıldız Pazara ve Ana Pazar'a yaptığı başvuru Borsa İstanbul tarafından uygun bulunmayan şirketler için böyle bir kural bulunmamaktadır.

Bu terimin İngilizce karşılığı: BIST Emerging Companies