Gelire Endeksli Senetler

Terim Açıklama
Gelire Endeksli Senetler

Getirisi Kamu İktisadi Teşebbüsü statüsündeki bazı kuruluşların bütçeye aktarılan paylarına endekslenen senetlerdir.

Gelire endeksli senetler; Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Devlet Malzeme Ofisi (DMO), Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden (KIYEM) gelirlerine (üç aylık ve altı aylık hasılat paylarının toplamı) endekslenmektedir.

GES ile yatırımcı, getirisi devlet kurumlarının gelirlerine endekslenmiş bir yatırım aracı satın almış olur. GES'lerde asgari kupon ödeme garantisi, yani "minimum ödeme garantisi" vardır, ilgili devlet işletmesinin gelirlerinde düşüş olduğu takdirde bu yatırımcının getirisini olumsuz etkilememektedir. Bütçe kanununda açıklanan gelir tahminleri asgari getiri sınırını oluşturmaktadır. Aynı şekilde gelirin bütçede açıklanan rakamların üzerinde gerçekleşmesi halinde KİT'lerin planlanan ödemenin üzerinde bir ödeme yapmalarını engellemek amacıyla azami getiri tutarı da açıklanmaktadır.

İlk GES ihracı Hazine Müsteşarlığı tarafından 28 Ocak 2009 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Gelire endeksli senetler isim benzerliği nedeniyle gelir ortaklığı senetleri ile karıştırılmamalıdır.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Revenue Indexed Bonds