Gelir Ortaklığı Senetleri

Terim Açıklama
Gelir Ortaklığı Senetleri

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait tesislerin gelirlerine gerçek ve tüzel kişilerin ortak olmasını sağlayan hamiline yazılı senetlerdir.

Gelir ortaklığı senetleri (GOS) ulaşım, haberleşme ve enerji tesislerini kapsayabilir, örneğin kamuya ait köprü, baraj, elektrik santrali gibi tesislerin ya da telekominikasyon sistemleri, kara, hava, deniz ve demir yolu gibi ulaşım sistemlerinin gelirlerine ortaklık sağlayabilir. Yalnızca bir altyapı tesisine ortak olmayı sağlayan "münferit" senetler ihraç edilebileceği gibi birden fazla tesisin gelirine ortak olunmasını sağlayacak "grup senetleri" şeklinde ihraç edilebilir.

Gelir ortaklığı senedi sahibine bu tesisler ile ilgili mülkiyet hakkı vermemektedir, GOS yatırımcısı yalnızca bu tesislerin elde ettiği gelirlere ortak olmaktadır. GOS değişken faizli tahvil özelliği taşımaktadır, istenildiği zaman nakde dönüştürülebilir, 3 ila 5 yıl vadeli ihraç edilmektedir. Ana senet ve kuponlardan oluşmaktadır. Kamu kuruluşunun ilgili tesisten elde ettiği gelirler Merkez Bankası bünyesinde açılan fon hesabına yatırılır ve bu hesap aracılığı ile vadesinde pay sahiplerine payları oranında dağıtılır.

GOS getirisi tesisin gelirleri ve mali performansıyla ilgilidir, tesis gelirleri arttığı takdirde GOS getirisi de artacaktır. GOS Devlet kurumlarına ek bir kaynak sağlarken, yatırımcısına faiz geliri dışında, somut bir varlığa dayanan getiri imkanı sağlamaktadır. Özellikle faiz yatırımı yapmak istemeyen yatırımcıların tercihi olabilir.

Gelir ortaklığı senetleri isim benzerliği nedeniyle gelire endeksli senetler ile karıştırılmamalıdır.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Revenue Sharing Certificates