Geç Likidite Penceresi

Terim Açıklama
Geç Likidite Penceresi

Merkez Bankası'nın gün sonunda, son borç veren makam olarak bankalara uyguladığı borç alma ve verme imkanıdır.

Merkez bankası para politikası amacına ulaşmak adına banka ve aracı kurumlara belirli faiz oranlarından TCMB'den borç alma ve TCMB'ye borç verme imkanları sunmaktadır. Bu kısa vadeli fonlama araçları "hazır imkanlar" olarak bilinmektedir. Geç likidite penceresi de bu hazır imkanlar arasında yer alan bir fonlama aracıdır.

TCMB nakit sıkıntısı yaşayan bir bankanın gün sonunda başvurabileceği nihai borçlanma makamıdır. Geç likidite penceresi (GLP) gün sonunda bankalar arasında yaşanabilecek ödeme sorunlarını engellemek adına TCMB tarafından bankalara tanınan borçlanma ve borç verme imkanı olarak özetlenebilir. İsminden de anlaşılacağı üzere gecikmiş likidite sağlama aracıdır, gecelik ve geçici niteliktedir. Bankalar teminatları karşılığında ve limitsiz olarak bu araçtan 16:00 ve 17:00 saatleri arasında faydalanabilmektedir.

TCMB bankaların likidite eksiklerini gidermek için uyguladığı fonlamaya "GLP gecelik TL borç verme faizini", likidite fazlası bankalardan fon temin etmek için ise "GLP gecelik TL borç alma faizini" uygulamaktadır. 25.11.2016 itibariyle geç likidite penceresi borç alma faiz oranı %0, borç verme faiz oranı ise %10 olarak uygulanmaktadır. Görüldüğü üzere TCMB bankaların likidite fazlasına faiz uygulamamakta fakat son kredi sağlayıcı olarak işlemlerini kapatmakta geciken bankalara görece yüksek faizli fon sağlamaktadır.

Geç likidite penceresi özellikli durumlarda kullanılan bir fonlama aracı olduğundan Merkez Bankası'nın bu faiz oranında yapacağı değişikliklerin piyasa üzerindeki etkisi kısıtlıdır.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Late Liquidity Window Facility