Forfaiting

Terim Açıklama
Forfaiting

Bir işletmenin mal ve hizmet ihracatından doğan vadeli alacaklarının bir banka ya da finans kuruluşuna devredilmesidir.

Bu işlemde alacakların devri kayıtsız-şartsız ve geri dönülmeksizin yapılmaktadır. Bir ödeme planına bağlı her türlü alacak forfaiting konusu olabilir, fakat uygulamada alacakların bir kıymetli evrakla temsil edilmesi gerekmektedir.

Alacakları devralan banka ya da finans kuruluşu (Forfaiter) alacakların ülke ve kredi riskini üstlenmekte, bu nedenle bu alacakları belirli bir iskonto ile satın almaktadır. Bunun karşılığında ise ihracatçı firma (Forfaitist) alacak riskini ortadan kaldırmakta ve likidite sağlamaktadır.

Bu işlemde alacakların ithalatçı firmanın bankası tarafından garanti edilmiş olması gerekmektedir. Forfaiting gayrinakdi kredi niteliğindedir ve alacakları devralan banka ( Forfaiter) bu işlemi gerçekleştirmek için ilave teminatlar talep edebilir.