Fizyokrasi

Terim Açıklama
Fizyokrasi

Doğanın düzeninden yola çıkarak oluşturulmuş, tarımsal üretimin önemini savunan,18 yy.'da ortaya çıkmış bir düşünce sistemidir. 

Fizyokrasi Yunanca "Fisiokratia" kelimesinden gelmektedir. Kelimenin köklerine bakıldığında "Fisis" tabiat ve doğa, "kratia" ise idare etmek anlamına gelmektedir. Bu durumda doğanın yönetimi, ya da hakimiyeti gibi bir çeviri yapılabilir.

Ekonomi biliminde de fizyokrasi doğanın bir düzeni ve kanunu olduğunu, insanın tabiatın bir parçası olarak bu kanunlara tabi olduğunu, sonuç olarak servetin kaynağının da doğa olduğunu savunmaktadır, servetin kaynağı değişim değil, toprak ve tarımsal üretimdir. Fizyokrasi düşüncesine göre ekonominin temeli tarımsal üretime dayanır ve her şekilde desteklenmesi gerektiği düşünülmektedir. 

Merkantilizm 'e tepki olarak 18. yy'da Fransız ekonomistler (Fizyokratlar) tarafından savunulan bu ekonomi teorisinin önderliğini Dr. F. Quesnay yapmıştır.

Laissez faire laissez passer (bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler) sloganını ilk dile getirenler fizyokratlardır. Fizyokratlar kardinal fayda teorisini savunmaktadırlar. 

Bu terimin İngilizce karşılığı: Physiocracy

Synonyms: fizyokratlar