Fiyat İstikrarı

Terim Açıklama
Fiyat İstikrarı

Dikkate alınmayacak ölçüde düşük ve değişken olmayan enflasyon oranını ifade eder.

Enflasyon kişi ve kurumların yatırım ve tasarruf kararlarını almalarını etkilemektedir. Değişken ya da yüksek enflasyon uzun vadeli yatırım planlarını olumsuz etkiler, yatırımcıları karamsarlığa iter. Enflasyonun devamlı olarak düşük seviyede tutulması gelecekteki fiyatların tahmin edilebilir olmasını sağlar, bu durum da yatırım ve tasarruf yapılırken düşünülen belirsizliklerin ortadan kaldırılması açısından önemlidir. 

Fiyat istikrarının sağlanması;

  • Sürdürülebilir büyüme
  • Refah seviyesinin artışı 
  • Ekonomide istikrar 

açısından önem taşımaktadır. 

Merkez Bankası'nın temel amacı uzun süreli enflasyon ve deflasyonu engelleyerek fiyat istikrarını sağlamaktır.

Bu terimin ingilizce karşılığı: Price Stability