Fiyat Adımı

Terim Açıklama
Fiyat Adımı

Her menkul kıymetin fiyatı için bir defada gerçekleşebilecek en küçük fiyat değişimini ifade eder. 

Piyasalarda alım ve satım emirleri istenen fiyata göre verilememektedir, ancak önceden borsa yönetimi tarafından belirlenmiş fiyat adımlarına denk gelen fiyatlardan yapılabilmektedir.

Bu tip bir uygulamanın asıl amacı belirli kurallara göre girilmiş fiyat büyüklükleri kullanılarak arz ve talebin daha kolay karşılaşmasını sağlamaktır.

Aşağıda örnek olarak BİST hisse senedi piyasası için uygulanan baz fiyat ve fiyat adımları tablosu yer almaktadır. Geçmiş yıllarda daha fazla aralıklarla fiyat adımı uygulanırken Bistech geçişi kapsamında BİST yönetimi tarafından sadeleştirilmeye gidilmiş ve aşağıdaki tablo yürürlüğe girmiştir;

Baz Fiyat Aralığı (TL)

Fiyat Adımı (TL)

0,01   -   19,99

0,01

20,00   -   49,98

0,02

50,00  -  99,95

0,05

100,00 ve üzeri

0,10

Bir hisse senedinin hangi fiyat adımına denk düştüğü hisse senedinin bir önceki seans kapanış fiyatı kullanılarak belirlenen "baz fiyat" üzerinden hesaplanır.

Örnek: Kapanış fiyatı (baz fiyatı) 19,97 TL olan bir hisse senedinde 20,00 TL’ye kadar fiyat adımı 1 kuruş, 20,00 TL’den sonra 2 kuruş olacaktır. Seans içinde işlem fiyatının 20,00 TL’yi geçmesi hâlinde bir sonraki fiyat aralığına kadar fiyat adımı baz fiyata bağlı olmaksızın 2 kuruş olarak değişecektir.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Tick