Fırsat Maliyeti

Terim Açıklama
Fırsat Maliyeti

Alternatifler arasında seçilmeyen, vazgeçilen en iyi ikinci alternatif nedeniyle katlanılan maliyettir.

Ekonomi biliminin temel varsayımı olan kıt kaynaklar ve sınırsız ihtiyaçlar nedeniyle tüketici ya da üreticilerin seçimlerini yaparken olabilecek en rasyonel şekilde davranması gerekmektedir. Bu durumda bir malın üretimi için başka bir malın üretiminden vazgeçmek ya da bir malın tüketimi için başka bir malın tüketiminden vazgeçmek gerekebilir. Sonuç olarak üretilecek ya da tüketilecek en iyi alternatifin değeri, kaybedilen potansiyel kazancı ya da vazgeçilen faydası "fırsat maliyeti" olarak tanımlanmıştır.

Fırsat maliyeti para,kilo ya da adet gibi maddi olarak ifade edilebileceği gibi mutluluk ve fayda cinsinden de ifade edilebilir. 

Fırsat maliyetine örnek olarak bir tüketicinin aynı saatte bir futbol maçına gitmeyi sinemaya gitmeye tercih etmesi gösterilebilir. İkinci bir örnek olarak bir çalışanın tatile gitmek ya da ek mesai yaparak daha fazla kazanç sağlamak arasında tercih yapması istenebilir. Tatile gidildiği takdirde tatile ödenen bedel ile ekstra çalışılması halinde alınacak ücretin toplamı tatile gitmenin fırsat maliyetine eşit olacaktır.