Finansman Bonosu

Terim Açıklama
Finansman Bonosu

İhraç edene kısa vadeli borçlanma imkanı tanıyan menkul kıymetlerdir.

Finansman bonosu ihraççısı, vadesinde ödenmek üzere, alıcıya finansman bonosunun üzerinde yazılı bedel (nominal bedel) kadar borçludur. Finansman bonoları iskonto esasına göre çıkarılmaktadır. Örneğin nominal bedeli 100 TL olan bir bono, 80 TL fiyat ile satıldıysa vade sonunda bononun alıcısına 100 TL ödeme yapılır. Özet olarak finansman bonolarının nominal bedeli borçlanılan tutar ile beraber alıcıya ödenecek faizi de içermektedir. 

Finansman bonosunun değeri vade sonunda ihraççı tarafından ödenecek olan borç tutarının, yani nominal bedelin bugünkü değerine eşittir. Aşağıdaki formülle hesaplanabilir;

Fin. Bonosu Değeri = Nominal Bedel / (1+i)

Yıllık faiz oranı (i) mutlaka vadeye kalan gün sayısına göre düzenlenmelidir. Örneğin vadesine 48 gün kalmış bir bononun faizi [i * (48/365)] olarak hesaplanmalıdır. Finansman bonolarının vadeleri 60 günden az 1 yıldan uzun olamaz.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Bond, Commercial Paper