Finansal Yönetim

Terim Açıklama
Finansal Yönetim

Bir işletmenin belirli finansal hedeflere ulaşabilmesi için mali durumunun yönetilmesidir.

İşletmenin ihtiyaç duyduğu dış kaynakların ve sermayenin belirlenerek, bu ihtiyaçların sağlanması ve ilgili fonların işletmeye fayda sağlayacak, uygun varlıklara yatırılması finansal yönetimin konusudur.

Finansal yönetimin amacı firma değerini maksimize etmektedir. Firma değerinin maksimize edilmesi bir diğer ifade ile hisse senedi değerinin maksimize edilmesi anlamına gelmektedir.

Firma değerini maksimum seviyeye çıkarmak için izlenecek finansal yönetim politikaları aşağıda listelenmiştir:

  • Finansman Politikası: Fon kaynaklarını saptamak ve kredi - özkaynak bileşimine karar vermek, sonuç olarak sermaye maliyetini minimize etmek.
  • Yatırım Politikası: İşletmenin varlık yapısına, yani kaynaklarını hangi varlıkları yatıracağına karar vermek. 
  • Temettü Politikası: İşletmenin elde ettiği karların ne kadarının dağıtılacağına ve ne kadarının işletme bünyesinde bırakılacağına karar vermek.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Financial Management