Finansal Kiralama

Terim Açıklama
Finansal Kiralama

Bir malın bir finans kuruluşu aracılığı ile satın alınıp yatırımcıya kiralanmasıdır.

Leasing'in işleyiş süreci bir işletmenin almak istediği malın leasing şirketi tarafından satın alınarak belirli bir dönem boyunca kira ödemeleri karşılığında kullanım hakkının işletmeye devredilmesi şeklindedir. Kira sözleşmesi sonunda ilgili mal leasing şirketine iade edilebileceği gibi önceden belirlenmiş bir bedel üzerinden kiracı işletmeye de devredilebilir. Görüldüğü üzere malın mülkiyeti her iki koşulda da leasing şirketindedirLeasing bir finansman yöntemidir, bu nedenle leasing şirketi kiralama yapacak olan firmayı bir kredi değerlendirme sürecine tabi tutar.

Ülkemizde finansal kiralama faaliyetleri 6361 sayılı Fin. Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’na göre düzenlenmiştir.

Bir çok yatırım malı leasing ile kiralanabilirken en önemli kriter malın bağımsız ve amortisman ayrılabilir nitelikte olmasıdır.

Finansal Kiralama Konusu Yatırım Malları Nelerdir?

Aşağıda finansal kiralamanın en çok kullanıldığı yatırım malları görülebilir;
 • Fabrika, iş yeri, depo, tarla, arsa gibi ticari gayrimenkuller,
 • Tarım, tekstil ve iş makineleri, 
 • İmalat makineleri,
 • Otomobil, kamyonet gibi araçlar,
 • Çeşitli ofis ekipmanları,
 • Tıbbi cihazlar 

Finansal Kiralamanın Avantajları Nelerdir?

 • Finansal kiralama sözleşmeleri farklı vadelerde ve sabit kiralar ile yapılmaktadır, aynı zamanda sözleşme birimi ve kira ödemeleri TL ya da yabancı para olabilir.
 • Leasing malları "finansa kiralamaya konu mallar" hesabında kiracının bilançosunda yer alır ve  amortismana tabi tutulabilir. 
 • Leasing kiracı firmaya operasyonel kolaylık sağlar, malın satın alınması, ithalatı, nakliyesi ve sigortası gibi zaman alan tüm işlemler finansal kiralama şirketi aracılığı ile yapılmaktadır.
 • Tarım ve iş makinaları gibi bazı yatırım mallarının leasing aracılığı ile alınması durumunda %1 Kdv ödenmektedir.
 • Leasing sözleşmeleri vergi, resim ve harçlardan muaftır.
 • Sözleşme sonunda düşük bir bedel ile yatırım malının mülkiyeti satın alınabilir.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Leasing

Synonyms: Leasing