Finansal Kaldıraç Oranı

Terim Açıklama
Finansal Kaldıraç Oranı

Borç oranı olarak da bilinen bu oran borçların toplam aktiflere bölünmesiyle hesaplanır.

Hesaplama sonucunda ulaşılan değer varlıkların ne kadarının borçlar ile finanse edildiğini göstermiş olur. Yüksek borç işletmenin ödeme riskini arttıracağı için kreditörler bu oranın düşük olmasını tercih ederler fakat belirli seviyede yabancı kaynak kullanımı öz sermaye karlılığı nı arttırıyorsa olumlu karşılanabilir. Bu durum "kaldıraç etkisi" olarak tanımlanmaktadır. Daha açık bir ifadeyle ortaklar daha düşük sermaye koyarak daha fazla öz kaynak karlılığı elde ediyorsa borçlanma tercih edilebilir. Yüksek yabancı kaynağın işletmenin risk derecesini arttırdığı unutulmamalıdır.

Finansal Kaldıraç = Toplam Borçlar / Toplam Varlıklar

Sektörler arasında karşılaştırma yapıldığında oldukça farklı kaldıraç oranları ile karşılaşılabilir. Örneğin sermaye yoğun sanayi işletmelerinde yüksek kaldıraç kullanılırken, yazılım ya da teknoloji şirketinde düşük kaldıraç kullanılması beklenir. Genel olarak 1/2 oranında finansal kaldıraç normal kabul edilir.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Debt Ratio, Financial Leverage