Finansal Kaldıraç Derecesi

Terim Açıklama
Finansal Kaldıraç Derecesi

Hisse başına kardaki yüzde değişimin faiz ve vergi öncesi kardaki yüzde değişime oranı ile hesaplanır.

FKD aşağıdaki formüllerle gösterilebilir;

Finansal K.D. = Hisse Başına Kar % Değişimi / FVÖK % Değişimi

Finansal K.D. = (∆HBK / HBK) / (∆FVÖK / FVÖK)

Finansal K.D = FVÖK / (FVÖK – Faiz – Kar payı)

FKD hisse başına karın işletmenin sermaye yapısındaki değişikliklere bağlı olarak faaliyet karındaki dalgalanmalara hassasiyetini göstermiş olur. Bir işletme kaynak olarak borçlanma yolunu seçebileceği gibi öz sermaye de kullanabilir. İşletmenin karı artıyorsa bu hisse başına karı da arttıracaktır, fakat işletmenin kaynak kullanım yapısına göre bu artış oranı değişiklik gösterebilir. Karların arttığı bir dönemde borçlanma ile finansman sağlayan bir işletmenin hisse başına karı daha fazla artış gösterecek, karların düştüğü bir dönemde ise tam ters etki yaratacaktır. Bu durumda finansal kaldıraç derecesi hisse başına karın toplam faaliyet karına göre daha yüksek oranda arttığı durumu gösterir. 

Finansal kaldıraç derecesi ne kadar yüksekse işletmenin hisse başına karı ile ilgili belirsizlik de artar. Yüksek kaldıraç yüksek risk olarak değerlendirilmektedir. Borçlanma faiz yükümlülüğü doğurur, faiz ise sabit maliyetleri ve bunun sonucunda da finansal kaldıraç derecesini arttırır. 

Bu terimin İngilizce karşılığı: Degree of Financial Leverage, DFL