Finansal İstikrar

Terim Açıklama
Finansal İstikrar

Finansal piyasaların ve piyasayı oluşturan kurumların temel fonksiyonlarını yerine getirebildiği, sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde işlediği durumu tanımlamaktadır.

Finansal istikrar durumunda piyasalar ekonomik şoklara dayanıklıdır, piyasaya fon akışı devam etmektedir, risk yönetimi ve ödeme sistemleri faaliyetlerini sürdürmektedir. Finansal istikrarın sağlanması ile ilgili tartışmalar ve analizler özellikle 90'lı yılların sonlarında başlamıştır, 2008 global krizi ile beraber "finansal istikrar" piyasaların en önemli gündem maddelerinden birisi haline gelmiştir.  

Aşağıda finansal istikrarsızlığa neden olan bazı faktörlere örnekler verilmiştir; 

  • Düşük piyasa disiplini,
  • Hızlı ve kontrolsüz bir şekilde serbestleşen finansal sektör,
  • Yetersiz ekonomi politikası,
  • Güven duyulmayan kur rejimi,
  • Verimsiz kaynak dağılımı,
  • Yetersiz mali denetim ve teftiş.

Finansal istikrarın sağlanması yalnızca bankacılık sektörü ile ilgili bir konu değildir, bankacılık sistemi ile beraber aracı kurumları, yatırım fonlarını, sigorta şirketlerini de içerisine alan geniş bir kitleyi kapsamaktadır. Finansal istikrar, bir bütün olarak finansal sistemin iç ve dış şoklara ne kadar dayanıklı olduğunun derecesi ile ölçülür. Ekonomik şoklar her zaman derin krizlerle sonuçlanmayabilir fakat bir ülkede finansal istikrar sağlanmadığı takdirde o ülke krizlere daha açık hale gelmiş olur.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Financial Stability