Fiktif Aktif

Terim Açıklama
Fiktif Aktif

Firma bilançosunda varlık olarak görünen fakat gerçekte var olmayan kayıtlardır.

Fiktif gerçek olmayan, kurgusal, sanal anlamına gelmektedir. Fiktif varlık kaydı, mevcut varlıkların değerinin çok üstünde gösterilmesi ya da gerçekte olmayan varlıkların bilançoya kaydedilmesi yöntemleri ile firma varlıklarını ve mali durumunu olduğundan fazla göstermeyi amaçlayan bir bilanço hilesidir.

Gerçekte varolmayan hakların, lisansların, duran varlıkların kasıtlı olarak hatalı kaydedilmesi "bilanço şişirme" olarak de bilinmektedir.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Fictitious Assets