Farksızlık Eğrisi

Terim Açıklama
Farksızlık Eğrisi

İki farklı malın tüketim miktarı ile bireye sağladığı fayda arasındaki ilişkiyi gösteren eğrilerdir. 

Farksızlık eğrileri, ordinal fayda teorisinde yer alan, faydanın ölçülemeyeceği fakat sıraya konabileceği fikrinin grafiksel gösterimidir. Aşağıda farksızlık eğrileri görülebilir:

I1, I2 ve I3 eğrileri X ve Y malının tüketim miktarına göre farklı seviyelerde tüketici faydasını gösteren eğrilerdir. Daha fazla bilgi için "farksızlık eğrileri" başlıklı yazı okunabilir.

Mavi doğru için bkz: Bütçe Doğrusu

Bu terimin İngilizce karşılığı: Indifference Curve

Grafik kaynağı: wikipedia

Synonyms: Kayıtsızlık Eğrisi