Faiz Koridoru

Terim Açıklama
Faiz Koridoru

Merkez Bankası'nın gecelik borçlanma faizi ile borç verme faizi arasında oluşan alandır.

TCMB borç alma ve verme faizleri üzerinde değişikliğe giderek para arzını kontrol etmeyi amaçlamaktadır, bu nedenle faiz koridoru TCMB'nin elindeki önemli bir para politikası aracı olarak görülmektedir. Bankalar gecelik likidite ihtiyaçlarını TCMB'den borçlanarak giderebilmektedir, aynı şekilde likidite fazlası olan bankalar paralarını TCMB'ye borç verebilirler. Sonuç olarak gecelik para piyasası faizleri bu koridor içinde belirlenmektedir.

Aşağıdaki grafikte Eylül 2016 sonu itibariyle TCMB faiz oranları ve bu oranlar doğrultusunda oluşan faiz koridoru görülmektedir. Mavi çizgi 1 Hafta Vadeli Repo Faizini, kırmızı çizgi TCMB ortalama fonlama faizini, pembe renk ile gösterilmiş kanalın alt sınırı TCMB borç alma (borçlanma), üst sınırı ise borç verme faizini göstermektedir. Pembe alan, yani TCMB borç alma ve borç verme faizleri arasındaki alan "faiz koridoru" olarak bilinmektedir.

tcmb faiz koridoru 2016

Koridorun alt ve üst sınırı farklı şekillerde de adlandırılmaktadır. Koridorun alt sınırını oluşturan TCMB borç alma faizi "taban faiz" ya da "alt bant", koridorun üst sınırını oluşturan TCMB borç verme faizi ise "üst bant" ya da "tavan faizi" olarak adlandırılmaktadır.

TCMB aylık olarak düzenlenen para politikası kurulu toplantılarında uyguladığı faizlerin alt ve üst bandını değiştirebilir. Örneğin, grafikte son aylarda üst bandın sürekli düşürüldüğü ve alt bandın sabit kaldığı görülmektedir. Özetle borç verme faizi düşürülmüş ve borç verme faizine yaklaşmıştır. Bu durum "faiz koridorunun daralması" olarak adlandırılmaktadır, 2011 yılı sonu 2012 başında ise koridorun üst bandının yükseldiği görülmektedir, bu durum da "faiz koridorunun genişlemesi" olarak adlandırılmaktadır. Faiz koridorunun daralması bankaların borçlanma maliyetini düşürmektedir, dolayısıyla banka kredi maliyetleri düşecek ve kredi hacmi artacaktır. Faiz koridorunun genişletilmesi ise tam ters etki yaratacaktır.

Bu terimin İngilizce Karşılığı: Interest Rate Corridor