Faiz Dışı Denge

Terim Açıklama
Faiz Dışı Denge

Faiz giderleri hesaba katılmadan hesaplanan bütçe dengesidir.

Bütçe dengesi, kamu kesimi gelirleri ve giderlerinin eşit olduğu durumdur. Hizmet üretimi için gereken giderler dışında devlet borçları için ödenen faizler de bütçe giderleri arasında yer almaktadır. Bu giderleri hariç tutarak hesaplama yapıldığında faiz dışı denge bulunur. Bu durumda faiz dışı denge formülü aşağıdaki şekilde yazılabilir;

Faiz Dışı Denge = Bütçe Gelirleri - Faiz Dışı Giderler

Bu formül sonucunda eşitlik sağlanıyorsa "denge", negatif sonuç alınıyorsa "faiz dışı açık", sonuç pozitifse "faiz dışı fazla" var demektir. Faiz dışı denge bütçe ile ilgili çok daha net sonuçlar verebilir. Faiz dışı açık devlet gelirlerinin hizmet üretmek ve yatırımlar için yaptığı harcamaları karşılayamadığını gösterir. Sonuç olarak harcamaların kısılması ya da vergi artışı, ek vergi konulması gibi gelirleri artırıcı tedbirler alınması gerekebilir. Faiz dışı fazla bulunuyorsa devletin gelirleri ile yatırım ve harcamaları finanse edebildiği ve bir miktar da fazla vererek daha düşük borçlanma ihtiyacı duyabileceğini gösterir.

Terimlerin İngilizce karşılıkları: Primary Budget Balance (Denge), Primary Surplus (Fazla), Primary Deficit (Açık)