Emtia

Terim Açıklama
Emtia

Arapça meta kelimesinin çoğulu olan emtia "ticari mallar" anlamına gelmektedir.

Dünya ticaretinin gelişmesi ve alım satımların artması ile beraber, emtia fiyatlarındaki oynaklık da artmış, bu durum emtia üzerine kurulu çeşitli borsaların kurulmasına ön ayak olmuş, bu durum emtia ticaretinin hem fiziki ortamda hem de çeşitli sözleşmelere dayalı olarak fiziki olmayan şekilde devam etmesini sağlamıştır.  

Finansal araçların da çeşitlenmesiyle beraber emtia yatırım dünyası için oldukça önemli bir spekülasyon aracı haline gelmiştir. Bugün yatırımcılar dünya genelinde yaklaşık 50 gelişmiş emtia borsasında yatırım yapma imkanına sahiptir. Bunların dışında küçük çaplı binlerce borsadan bahsedilebilir. Emtia yatırımı spot fiyatla üzerinden yapıldığı gibi türev piyasalar olarak da bilinen forward, futures ve opsiyon piyalarında vadeli fiyatlar ile yapılabilir.

Başlıca ticari mallar değerli madenler, metaller, tarım ürünleri ve enerji ürünleri olarak gruplanabilir. Bu ticari mallar arasında en sık ticareti yapılanlar ise;

  • Altın ,gümüş gibi değerli madenler,
  • Petrol
  • Pamuk, mısır, buğday, kahve, kakao gibi tarım ürünleridir.

Emtia borsalarına benzer yapıların binlerce yıl önce tüccarlar arasında kurulduğu düşünülmekle beraber tarihi 1600'lü yıllara dayanan Amsterdam Borsası ilk organize emtia borsası olarak kabul edilir. Günümüzde, Chicago Board of Trade (CBOT), Londra Metal Borsası (LME), Tokyo Emtia Borsası en bilinen ticari mal borsalarıdır.

"Emtia" çoğul anlamda bir kelime olduğu için "emtialar" olarak kullanımı hatalıdır. 

Bu terimin ingilizce karşılığı: Commodity, Commodity Market

Synonyms: Emtia Borsası