Emisyon

Terim Açıklama
Emisyon

Kelime anlamı "sürüm" dür, finansta "Dolaşıma çıkarmak, ihraç etmek" anlamında kullanılmaktadır.

Kağıt para ya da hisse senedi, tahvil-bono gibi menkul kıymetlerin piyasaya ilk kez sunulması "emisyon" olarak adlandırılmaktadır.

"Emisyon" aynı zamanda piyasadaki toplam para miktarını tanımlamak için de kullanılmaktadır. Emisyon hacmi TCMB tarafından piyasaya sürülmüş ya da piyasada tedavülde (dolanımda) bulunan banknotlar ile tedavülden kaldırılmış olmasına rağmen 10 yıllık zaman aşımı süresi henüz dolmamış tedavülde bulunan banknotların toplamıdır. 

Bu terimin İngilizce karşılığı: Issuing, Value of Banknotes in Circulation

Synonyms: Emisyon Hacmi