Eksik İstihdam

Terim Açıklama
Eksik İstihdam

Bir ekonomide işgücünün yetenek, eğitim, deneyim ve işe müsaitlik anlamında verimliliğinin ölçüsüdür.

Eksik istihdam durumunda işgücünde bir verimsizlik olduğu kabul edilmektedir. Kişiler yetenek ve eğitimlerinin altında ya da çalışma saati olarak az çalışıyor olabilirler. Eksik istihdam sayılan bu gibi durumlar Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından tanımlanmış olup “zamana bağlı eksik istihdam” ve “yetersiz istihdam” olmak üzere iki kategoride incelenmektedir: 

  • Zamana bağlı eksik istihdam:  Çalışma süresi olarak daha fazla çalışmak istediğini belirten veya talep olduğu taktirde daha fazla çalışmaya başlayabilecek olan kişiler bu kategoride sayılmaktadır. Çalışma süresi olarak haftalık 40 saat ve altındaki süreler baz alınmaktadır.
  • Yetersiz istihdam: Çalışma süresi nedeniyle eksik istihdamda sayılmayacak kişilerden, mevcutta çalışan fakat çeşitli nedenlerle( daha iyi iş, mevki veya ücret gibi) işini değiştirmek isteyen veya ek iş arayan kişilerdir.

Eksik istihdam ile işsizlik aynı anlama gelmemektedir, eksik istihdamda sayılan kişiler kapasitelerinin altında çalışan kişilerdir, eksik istihdam oranı yüksekse işgücü verimliliği düşmektedir. Mühendislik diploması olan bir kişinin kasiyer olarak çalışması ya da çalışmak için zamanı olan bir kişinin part-time çalışması eksik istihdama örnek gösterilebilir.

Eksik istihdam oranı aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır:

Eksik İst. Oranı=(Eksik istihdamdaki kişi sayısı / İşgücü)  x 100

Bu terimin İngilizce karşılığı: Underemployment