Ekonomik Mal

Terim Açıklama
Ekonomik Mal

Elde edilmesi için bir bedel ödenmesi gereken mallardır.

Her istendiğinde elde edilemeyen, kıt kaynakları kullanan, belirli bir fiyatı ve üretim maliyeti olan mallardır. Ekonomik malların fırsat maliyeti vardır.

Benzin, ekmek ya da elektrik iktisadi mala örnek olarak verilebilir.

Ekonomik ya da iktisadi mal serbest mal dan ayrılan bu özellikleri ile ekonomi biliminin ana konusunu oluşturan mal çeşididir. Ekonomik malları da üretim malı ve tüketim malı olarak ikiye ayırmak mümkündür.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Economic Goods