Döviz Kuru Rejimleri

Bir ülkenin resmi para biriminin diğer ülke para birimleri karşısındaki değerinin belirlenmesi için izlenecek olan politikalardır.

Döviz kurlarındaki değişimler günümüz ekonomileri için önem taşımaktadır, bir ülkenin para biriminin dış ülke para birimleri karşısındaki değeri ilgili ülke ekonomisini doğrudan etkilemektedir. Kur rejimi olarak bilinen, döviz kurunun değerinin belirlenmesine dair uygulamalar iki farklı uçta değerlendirilmektedir;

  • Sabit kur rejimi: Yerel paranın değerinin yabancı merkez bankası tarafından bir para birimi ya da bir döviz sepeti karşısında sabitlendiği uygulamadır. Bu kur seviyesi ilgili ülkenin para otoritesi (merkez bankası) tarafından değiştirilmedikçe sabit kalır, özetle kur seviyesi garanti edilmektedir. Paranın başka bir para birimine sabitlenmesi peg rejimi olarak da bilinmektedir, bunun dışında para kurulu rejimi gibi sabit kur uygulamaları da bulunmaktadır.
  • Serbest dalgalı kur rejimi: Yerli paranın değeri piyasada oluşan arz ve talebe göre belirlenmektedir. Yerel paranın değeri anlık olarak değişim halindedir.

Bir ülkenin kur rejimi, ülkenin içinde bulunduğu şartlara göre, bu iki farklı uçta ya da bu iki farklı uç arasında bir noktada yer alabilir. Kur seviyesinin büyük ölçüde piyasada serbestçe belirlendiği fakat para otoritesi olan merkez bankasının kura sınırlı miktarda ve seyrek olarak müdahalede bulunduğu kontrollü dalgalı kur rejimi ara uygulamalara örnek gösterilebilir.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Exchange Rate Regimes

Yazar: Onur Ceylan