Dolaylı Yatırımlar

Dolaylı yabancı sermaye yatırımları yabancı yatırımcıların bir ülkedeki hisse senedi ve tahvil gibi finansal araçlara yaptıkları yatırımları kapsamaktadır.

Yabancı sermaye hareketleri dolaylı ve doğrudan yatırımlar olarak ikiye ayrılmaktadır. Dolaylı yatırımları, portföy yatırımları ya da mali yatırımlar olarak özetlemek mümkündür. Sıcak para olarak da bilinen bu yatırımlar kısa vadelidir ve üretime dönük değildir. Hisse senedi yatırımları yönetime ortak olma amacı taşımaz. Sıcak para ülkenin mali durumundan kar elde etmeyi ve şartlar tersine döndüğünde o ülkeyi terk etmeyi amaçlar. Bu nedenle, ilgili ülkede kaynak artışına neden olurken olumsuz bir durumda iyi yönetilemediği takdirde ülke ekonomisine büyük zararlar vermesi de mümkündür.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Indirect foreign investments

Yazar: Onur Ceylan