Dolaylı Vergi

Terim Açıklama
Dolaylı Vergi

Gelir ve sermaye üzerinden değil, bir malın satışı gibi tüketim işlemleri üzerinden alınan vergilerdir.

Vergi servetten, gelirden ve harcamalardan alınabilir. Harcamalar üzerinden alınan vergiler "dolaylı vergi" olarak adlandırılır.

Dolaylı vergiler vasıtalı vergi ya da devredilen vergi olarak da isimlendirilebilir. Vergi mükellefi ve vergiyi ödeyen taraf farklıdır, bir vergi mükellefi tarafından direkt olarak ödenmeyen, mal ve hizmet kullanıcısına devredilen (aktarılan) vergiler dolaylı vergilerdir. Örneğin, bir market alışverişi sonrasında tüketici tarafından ödenen KDV, market sahibi aracılığı ile devlete iletilir.

Bir diğer ayrım ise verginin sürekliliğine bakılarak yapılabilir. Dolaylı vergiler sürekli değil, vergiyi doğuran ekonomik aktivite gerçekleştirildikçe alınmaktadır. Aynı zamanda "dolaysız vergi" ile karşılaştırıldığında dolaylı vergilerin toplanması devlet açısından daha kolaydır.

Katma değer vergisi (KDV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV), Damga Vergisi, Gümrük Vergisi dolaylı vergilere örnek gösterilebilir. 

Dolaylı vergiler gelir düzeyinden bağımsız olarak herkes için eşit oranda uygulanır, bu nedenle dolaylı vergilerin yüksek olması toplumun geliri düşük bölümü için dezavantaj sayılmaktadır.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Indirect Tax