Dolarizasyon

Bir ülkede değişim aracı, hesap birimi ve değer biriktirme aracı olarak ulusal para birimi yerine yabancı para kullanımının artması ya da tamamen yabancı para birimine geçilmesidir.

Dolarizasyon yerel para birimi yerine yalnızca doların (USD) geçmesi anlamında kullanılmamaktadır, herhangi bir para biriminin kullanımına geçilmesi de dolarizasyon olarak adlandırılmaktadır. Doların yaygın kullanımından dolayı bu isimle anılan kavram "Para ikamesi" olarak da bilinmektedir.

Para ikamesinin asıl nedeni bir ülkede yükselen enflasyon ile beraber ulusal para biriminin fonksiyonlarının zayıflamaya başlamasıdır. Enflasyondan korunmak amacıyla daha stabil ve güvenilir para birimlerine talep artar ve bu özellikleri taşıyan yabancı para birimlerinin kullanımı tercih edilir. Bu tür para ikamesi "gayri resmi dolarizasyon" ya da "kısmi dolarizasyon" olarak adlandırılmaktadır.

Para ikamesi resmi olarak da gerçekleştirilebilir. Bu durumda ulusal para tedavülden kaldırılarak yerine yabancı ve daha güvenilir bir para birimi kullanılmaya başlanmaktadır. Bu durum "resmi dolarizasyon" ya da "tam dolarizasyon" olarak adlandırılmaktadır.

Dolarizasyonun derecesi arttıkça ilgili ülkenin para politikası ve istikrar politikalarının etkinliği azalacaktır. 

Bu terimin İngilizce karşılıkları: Dollarization,Currency Substitution

Yazar: Onur Ceylan