Doğrudan Yatırımlar

Terim Açıklama
Doğrudan Yatırımlar

Doğrudan yatırım ya da tam adıyla "doğrudan yabancı sermaye yatırımları" bir ülke sınırları dışındaki yatırımcıların ilgili ülkeye yaptıkları reel, yani üretime dönük yatırımlardır.

Dolaysız yabancı yatırımlar olarak da bilinen doğrudan yatırımlar, yabancı bir firmanın ülkemizde fabrika kurması, şube açması, taşınmaz edinmesi, bir şirketi tamamen ya da kısmen satın alması şeklinde gerçekleşebilir.

Bu yatırımlar dolaylı yatırımlar olarak bilinen portföy yatırımlarından bazı özellikleri ile  ayrılmaktadır. Portföy yatırımları bir işletmenin hisse senetlerinin yabancı yatırımcılar tarafından alınması şeklinde gerçekleşir. Yönetim yetkisi vermez ve çoğu zaman kısa vadelidir.

Doğrudan yatırımların, dolaylı yatırımlardan farkları ile girdikleri ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamaları beklenmektedir.

Bu terimin İngilizcesi: Direct Foreign Investments