Doğrudan Satım

Terim Açıklama
Doğrudan Satım

Para politikası çerçevesinde Merkez Bankası'nın piyasaya kendi portföyünden menkul kıymet satışı yapmasıdır.

"Doğrudan satım" TCMB'nin piyasadaki likiditeyi ve para arzını kontrol etmek amacıyla kullandığı "açık piyasa işlemleri" olarak adlandırılan para politikası araçlarından birisidir. Merkez Bankası piyasada para bolluğu, yani likidite fazlası olduğu durumlarda doğrudan satım aracını kullanabilir. TCMB banka ve aracı kurumlara menkul kıymet (Tahvil, bono gibi) satmakta ve dolayısıyla piyasadaki likidite fazlasını çekmektedir.

Bu uygulamanın tersi: Doğrudan Alım