Doğrudan Alım

Terim Açıklama
Doğrudan Alım

Para politikası hedefleri kapsamında Merkez Bankası'nın piyasadaki likidite açığını gidermek amacıyla piyasadan menkul kıymet satın alması işlemidir.

TCMB para politikası araçları ile piyasadaki para arzına ve likiditeye doğrudan müdahale edebilmektedir. "Doğrudan alım" TCMB'nin "açık piyasa işlemleri" olarak bilinen para politikası araçları arasındadır. Piyasada kalıcı likidite sıkışıklığı yaşanıyorsa, TCMB piyasaya para aktarmak amacıyla banka ve aracı kurumlardan menkul kıymet satın alarak likiditeyi artırabilir.

Bu uygulamanın tersi: Doğrudan Satım