DİBS

Terim Açıklama
DİBS

Devlet iç borçlanma senedinin kısaltmasıdır.

Devlet bütçe açıklarını finanse etmek amacıyla çeşitli borçlanma araçları kullanmaktadır. Bu araçlardan en önemlileri ise hazine bonoları ve devlet tahvilleri olarak bilinen iç borçlanma araçlarıdır. DIBS'ler Hazine Müsteşarlığı tarafından yurt içi piyasada ihraç edilmektedir. Devlet senet alıcısına karşı borçludur ve DIBS vade sonunda borçlu olduğu tutarı ödemekle yükümlüdür. DIBS'ler vadelerine göre iki şekilde sınıflandırılmaktadır;

  • Devlet Tahvili: 1 yıl ve daha uzun vadeli DIBS’ler
  • Hazine Bonosu: 1 yıldan kısa vadeli DIBS’ler

DIBS’ler ikincil piyasalarda alınıp satılabilmektedir. DIBS yatırımcısı vade sonuna kadar bekleyerek faiz kazancı elde etmeyi ya da piyasada vadesinden önce senedi satmayı tercih edebilir. Faiz oranları ile DIBS değeri ters orantılı olarak ilerler.

Bu terimlerin İngilizce karşılıkları: Government Bonds, Treasury Bonds, Treasury Bills