Dezenflasyon

Terim Açıklama
Dezenflasyon

Enflasyonun azalmasıdır, yüksek enflasyondan düşük enflasyona geçiş sürecidir.

Dezenflasyon sürecinde fiyatlar genel seviyesinin artış hızı yavaşlamaktadır. Örneğin bir ekonomide belirli bir dönem içinde enflasyon %20'den %8'e düştüyse bu ekonomide dezenflasyon sürecinden bahsedilebilir.

Enflasyon, deflasyon ve dezenflasyon birbirleri ile karıştırılan kavramlardır. Bu konuya açıklık getirmek için öncelikle enflasyonun düşmesinin ne anlama geldiği tam olarak anlaşılmalıdır. Enflasyonun düşmesi fiyatların düşmesi anlamına gelmemektedir, enlasyonun düşmesi fiyat artış hızında yavaşlamadır. Bu da dezenflasyonun tanımıdır. Deflasyon ise negatif enflasyon anlamına gelmektedir.

Yukarıda örnek gösterilmiş olan ekonomide enflasyon %8 'e düşmüştür, bu da demektir ki bu ekonomide genel fiyat artışı devam etmektedir, fakat %20 yerine %8 olmaktadır. Enflasyon -%2 olarak ölçülseydi bu ekonominin deflasyonist sürece girdiği söylenebilirdi. Bu durum fiyatlar genel düzeyinde düşüş olduğu anlamına gelecekti.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Disinflation