Devalüasyon

Terim Açıklama
Devalüasyon

Bir ülke para biriminin diğer bir para birimi ya da para birimi grubu karşısında değerinin düşürülmesi anlamına gelmektedir.

Paranın piyasa koşullarına bağlı olarak değer kaybetmesi (depreciation) farklı bir kavramdır. Devalüasyon bir hükümet politikası olarak bilinçli olarak yapılan değer düşürme işlemidir.  Yerli para ucuz olduğunda yurtiçi mallar ucuzlayacak, yabancı mallar ise daha pahalı hale gelecektir. Devalüasyonun amacı yerli para biriminin değerini yabancı para birimleri karşısında düşürerek, ihracatın artmasını, ithalatın ise azalmasını sağlamak, ve sonuç olarak ödemeler dengesi tablosuna olumlu bir katkı sağlamaktır.

Devalüasyonun olumsuz sonuçları da olabilir, örneğin yabancı mal girişi azalacağı için rekabet ortamını azaltabilir ve yerli üreticilerin verimliliğini azaltabilir ya da enflasyona neden olabilir.

Tersi revalüasyon dur.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Devaluation