Değiştirilebilir Tahvil

Terim Açıklama
Değiştirilebilir Tahvil

Değiştirilebilir Tahviller (DET) payları borsada işlem gören hisse senetleri ile değiştirilebilme hakkı taşıyan borçlanma araçlarıdır.

Pay ile değiştirilebilir tahvillerin vadesi 365 günden az olamamaktadır, pay ile değiştirilme işlemi ise ancak vade başından 365 gün sonra yapılabilmektedir. Değiştirme işleminden önce tahvil sahibine işleyen tüm faizler nakden ödenir, daha sonra ise nominal değer üzerinden paylar ile değiştirme işlemi gerçekleştirilir. DET yatırımcısı vade sonunda değiştirme talebinde bulunmadığı takdirde bu hakları ortadan kalkar, vade sonunda ihraççı DET sahibine aynen normal bir tahvil gibi anapara ve kazanmış olduğu faizin ödemesini yapar.

DET yatırımcısının sahip olduğu tahviller karşılığında değiştirileceği hisse senetlerine esas olan fiyat "Değiştirme Fiyatı", DET'in nominal değeri karşılığında verilecek pay sayısı ise "Değiştirme Oranı" olarak adlandırılmaktadır.

Bu terime benzer terimler: Paya Dönüştürülebilir Tahvil

Bu terimin İngilizce karşılığı: Exchangeable Bonds