Değişken Maliyet

Terim Açıklama
Değişken Maliyet

Toplam üretim miktarına bağlı olarak değişen maliyetlerdir.

Toplam maliyet değişken ve sabit maliyet toplamından oluşur. Üretim miktarı arttığında artan, azaldığında ise azalan, hammadde ve işçilik gibi maliyetler değişken maliyet sınıfına girmektedir.

Değişken maliyete örnek olarak internetten satış yapan bir mağazanın paketleme masrafları verilebilir. Satış arttıkça paketleme maliyetleri de artış gösterecektir.

Toplam değişken maliyetin üretim miktarına bölünmesi ile hesaplanan birim başına düşen değişken maliyet ise ortalama değişken maliyet (AVC) olarak adlandırılmaktadır.

Üretim miktarı ile değişken maliyet arasında her zaman doğrusal ilişki olmayacağı da bilinmelidir.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Variable Costs

Synonyms: değişken maliyetler